• Sakskøbing Skole
Billedet på sidehoved

Undervisning, viden, kultur og oplevelser

Pædagogiske principper

 
Værdigrundlag

På Sakskøbing Skole vil vi i samarbejde med forældrene skabe en skole med trivsel og tryghed.

Det betyder:

- At hverdagen er præget af tryghed og trivsel

- At børnene er glade for at komme i skole

- At der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov

- At skole og forældre har synlige og gensidige forventninger til hinanden.

På Sakskøbing Skole vil vi styrke elevernes selvværd, så de kan udvise tolerance, åbenhed og respekt for sig selv og andre.

Det betyder:

- At alle har forståelse for fællesskabet

- At det enkelte barn skal udvikle et fundament, der bygger på selvværd, lyst til at lære, evne til at fordybe sig og et gå-på-mod, som det kan have med sig ud i livet.

- At eleverne skal lære at respektere forskelle

- At alle har et medansvar for skolens fysiske rammer.

På Sakskøbing Skole vil vi arbejde for, at eleverne bevarer lysten til at lære og være nysgerrige.

Det betyder:

- At der fortsat skal være gode rammer for elevernes læring

- At der på skolen er et højt fagligt niveau

- At der er et miljø, som er præget af livsglæde, kreativitet og fantasi

- At elevernes praktisk-musiske evner videreudvikles

- At der er daglige udfordringer for den enkelte elev.

På Sakskøbing Skole vil vi arbejde for, at lærere/pædagoger får optimale betingelser for at løse deres opgaver.

Det betyder:

- At lærere/pædagoger er fagligt og pædagogisk opdaterede

- At der er relevante og tidssvarende undervisningsmidler

- At forventninger til lærere/pædagoger/ledelse er synlige i skolens hverdag

- At der er en veldefineret struktur omkring lærernes/pædagogernes daglige arbejde