• Sakskøbing Skole
Billedet på sidehoved

Undervisning, viden, kultur og oplevelser

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Karaktergennemsnit

I lighed med alle andre skoler indberetter Sakskøbing Skole elevernes karakterer til undervisningsministeriet.
 
For at give de bedste muligheder for at kunne sammenligne henviser vi til ministeriets side:

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal lærere

Oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale