SFO'ens medvirken til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik.

 

Værdier – medansvar og anerkendelse:

Børnene i vores SFO udvikler sig og lærer ved at være en del af et fællesskab, hvor de tilegner sig viden, færdigheder, normer, holdninger og sociale adfærds-og handlemåder.

 

De voksne i SFO'en har en særlig forpligtigelse til at reflektere over deres position som rolle modeller. De voksne skal være motiverende og engagerede, og være bevidste om at skabe positive og anerkendende relationer til børnene.

De voksne skal anerkende hele barnets baggrund, og derfra indgå i et forpligtende samarbejde med forældrene.

 

Skolen udgør et fællesskab:

Her på skolen oplever vi at alle gør en indsats for at fremme og videreudvikle samarbejdet på tværs af faggrupperne til fordel for både børn, forældre og personale. Vi respektere hinandens forskellige faglighed og skelner positivt mellem skole og fritid.

 

Pædagogerne med i undervisningen:

Formålet med, at pædagogerne er med i undervisninger er:

 

Børn med særlige behov:

Koordineringen af indsatsen for børn med særlige behov sker på teammøder omkring barnet, herunder også møder med forældre og andre faggrupper.

Skolen og SFO arbejder sammen om fælles underretning og udtalelser på børnene.

 

Personalefortegnelse:

Dorthe Østergård, pædagog og Leder

Helle Friis Nielsen pædagog

Susanne Mortensen, pædagog

Anders Wenzell, pædagogiskassistent

Casper Nielsen, pædagogiskassistent

 

Kontaktoplysninger

SFO Børnebakken

Sakskøbing Skole

Parkvej 31 4990 Sakskøbing

Telefon 25181970

e-mail: [email protected]

 

Ledelse og ledelsesform:

 

Ledelsen består af SFO leder, skoleleder og viceskoleleder. 

 

Skolebestyrelsen har det generelle tilsyn.

 

Institutionen drives demokratisk, idet alle vigtige pædagogiske beslutninger tages på personalemøder. Eventuelle forældreønsker tages

seriøst og drøftes i personalegruppen.

 

Det er ledelsens opgave:

 

Struktur og organisation:

SFO´en er tilknyttet folkeskolen og derfor en del af den daglige virksomhed. Vi har egne basislokaler + delelokaler med ”indskolingen”.

Derudover kan vi benytte alle skolens øvrige lokaler.

 

Vi er beliggende på Sakskøbing Skole og har gode faciliteter med boldbane, en fritliggende bålplads, legehuse, gyngestativer og en masse

andre udendørs aktivitetsmuligheder. Derudover har vi mulighed for at bruge skolens øvrige lokaler som edb, musik, skolekøkken, kreativ

center og gymnastiksalen og meget andet. Der er dagligt stor aktivitet med leg i forskellige værksteder.

 

Vi har et meget tæt samarbejde med indskolingen.

 

SFO'ens samarbejde med skoledelen bygger på et højt, dagligt informationsniveau, hvor der udvises gensidig tillid, åbenhed og tolerance

fra begge sider og altid med et smil på læben.

 

Der kan i perioder også være studerende, løntilskudspersoner o.lign. ansat.

 

Vi ser det, at have studerende, som et bindeled til seminariet og den studieverden, der er der. At være studerende er også, at komme med

”ny luft” udefra, se vores verden med andre øjne og give os ny viden og inspiration.

 

Det fysiske rum:

SFOen består af køkken og stue, i køkkenet tegnes og spilles, det er også her vi i hverdagen spiser morgenmad sammen. I stuen leges der og bygges med lego og andet konstruktionslegetøj.

Vi har børnehaveklasselokalet hver eftermiddag. Her kan man lege med alle de spændende legeting, som der er i dukkekrogen, udklædningstøj, dukker og drengelegeting.

Der er også steder, hvor man ikke må være, men det bliver børnene informeret om når de kommer.

Gymnastiksalen bruger vi så ofte vi har mulighed for det. Her er spiller vi bold, leger sørøver fangeleg og leger lege med forskellige måtter og svinger os i tovene.

Vi benytter billedkunst, sløjdlokalet og også skolekøkkenet ind imellem.

SFOens Klub som er fra 4.-9. kl. holder til på grøn gang og deler lokaler med Basen.

 

Udendørs:

Legepladsen,hvor vi har:

Vi er heldige og har god plads. For nye børn især, kan det opleves som "lidt for stort og uoverskueligt", MEN de kan godt overskue det, og holder sig indenfor skolens område.

 

Boldbane:

Her spilles fodbold og rundbold og andre boldlege

 

 

Bålplads:

Vi bestræber os på at have en båldag om ugen i de varme måneder.

En god mulighed for at gøre børnene fortrolige med ilden og lære børnene fornufige regler og normer, når der arbejdes med åben ild. Her

samarbejdes om at få ild og lave mad.

 

Multibanen:

Her spilles fodbold, stikbold og stopbold m.m..

 

Gymnastiksalen:

Her leges, spilles holdsport og boldspil af enhver art, f.eks. stikbold, høvdingebold, fodbold, hockey, ”jorden er giftig”, redskabslege osv.

Efterår og vinter bruger vi gymnastiksalen så ofte det er muligt.

 

Kreative værksteder:

Tilbudene kan være adskillige og kører periodisk, eks. på materialer som:

 

Maling: Oliefarver, vandfarver til flotte billedmotiver eller blot at eksperimentere med farverne. Der arbejdes på forskellige materialer.

 

Sløjd: Her arbejdes fra bunden af med at bearbejde træet - save, slibe, hamre, skrue.

          Eks. på tilbud: Knagerække, nøglebrædt, gevær, navneskilte, skibe, biler

 

Syværkstedet:Her kreeres små filtdyr, Der sys med nål og tråd i plys, stof og

                       filt, knyttes, væves, broderes, hækles og strikkes. Her kan man også lave smykker og andre spændende brugsting.

 

Papir/farver: Papir, farver, sakse, lim osv. er frit tilgængeligt og kan bruges efter behov.

 

 

Skolekøkken:

Bruges primært på gruppedage, menuerne er alsidige:

Boller, kager, pizza, grød, kinesisk mad, burgere. Næsten altid med udgangspunkt i sund kost.

 

Lektier:

Der er mulighed for frivilligt at lave sine lektier i SFOen, der er mulighed for at få "forælderhjælp" af X´eren, når denne ikke er optaget.

 

Film:

Indimellem laver vi videobiograf, med hygge og ro og indimellem popcorn eller andet.

 

Traditioner:

Vi bestræber os på at holde fast i traditioner ved at have aktiviteter, der synliggør dem i hverdagen. Det er især jul, fastelavn, påske og

pinse

 

Hverdagen i SFO Børnebakken

Efter endt skoledag går alle i SFO og krydser sig selv ind via ”touch-skærm” "Afkrydseren" kontrollerer fremmøde og hvis et barn ikke

dukker op som forventet, kontaktes forældrene.

 

kl. 6.30: En voksen åbner SFO.

Vi bestræber os på at få en god og hyggelig start på dagen. Man er velkommen til at få forskelligt gryn-mad, eller evt. have en lille

morgenmadpakke med hjemmefra.

 

kl. 8.00: Alle går i skole.

 

Efter skoletid: Forskellige værksteder har åben i SFO´en.

 

kl.17.00: SFO´en lukker. (fredag kl. 16.00)

 

 

Vi går gerne ud den 1. time i SFOen for at få frisk luft og så alle deltaget i bevægelseslege. (kan dog aflyses, hvis vejret er alt for dårligt).

 

Ferie og fridage:

I alle skolens ferier og fridage åbent mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 17.00 samt fredage fra kl. 6.30 til kl. 16.00. Børnene skal

møde ind kl. 9.00 i ferier. Vi tager på ture ud af huset i ferieperioderne.

Dog er undtaget følgende lukkedage:

Den 31. december, de tre dage før påske og fredag efter Kr. himmelfart. Der vil være nødpasning på en af Guldborgsunds SFO´er.

Mellem jul og nytår vil der være sampasning mellem Sundskolen, Ellekilde skolen, Nysted skole og Sakskøbing skole.

Skolernes SFOer skiftes til at have åben, der vil være kendte personale til stede fra de skoler hvor der kommer børn.

 

Ture ud af huset:

 

Skal vi på tur, kan der forekomme forespørgsel om kørselstilladelse med børnene i personalets biler. Det er yderst sjældent vi gør brug af

dette, mest i ferier og på skolefridage, ellers bruger vi bus, tog eller taxa som transportmiddel.

Børnene vil selvfølgelig være fastspændt i sele, samt brug af pude, hvis dette er nødvendigt efter gældende lovgivning

 

Menneskesyn:

Hvert menneske er noget unikt og helt forskellig fra andre mennesker.

 

Vi tror, at

Og vi tager udgangspunkt i den enkeltes persons styrker og resourcer.

 

 

Det demokratiske opdragelsesmål;

Vi ønsker at skabe en hverdag præget af omsorg og respekt for hinanden. Vi lægger vægt på at udvikle det enkelte barns evner, at styrke

barnets tro på sig selv og at lære barnet at respektere andres meninger og holdninger.

Vi tager derfor udgangspunkt i at støtte børnene, således at de kan:

 

 

Udfra dette overordnede opdragelsesmål, arbejder de voksne med følgende vigtige punkter:

 

Pædagogikken:

Vi bestræber os på at udnytte vores personaleressourcer optimalt. Vi prøver altid at se

mulighederne frem for begrænsningerne.

 

Tryghed:

 

Læringssyn og pædagogik:

 

Leg har en værdi i sig selv, da børnene gennem leg f.eks. udvikler:

 

Demokrati og medbestemmelse:

Dog har vi voksne på forhånd bestemt, at der er forskel på at være et børnehaveklassebarn, 3. klasse-barn og klubbarn. Forstået på den

måde, at der er oplevelser og friheder som man vokser sig til.

 

Børn med særlige behov:

Vi vil bestræbe os på, at sikre børnene på lige fod med de andre børn tilbydes en hverdag med tryghed, udvikling, trivsel og oplevelser.

Aktiviteter skal målrettes efter barnets udvikling og fysiske niveau.

Børnene skal have mulighed for at udvikle sig og opleve gensidig respekt med de andre børn, så de med glæde kan deltage i vores

aktiviteter. De skal kunne opleve sammenhold i institutionenes hverdag og gives mulighed for succesoplevelser.

Koordineringen af indsatsen for børn med særlige behov sker på teammøder eller andre særligt arrangerede møder omkring barnet,

herunder også møder med forældre og andre faggrupper. Skole og SFO samarbejder om fælles indstillinger og udtalelser på barnet.

 

Skolen som samarbejdspartner:

Vi vil lave en årsplan for fælles møder med skoledelen, og den kommer til at indeholde følgende punkter:

 

Brobygning omkring forårsbørn i Børnebakken .

 

Målet med brobygningen er :

 

Det fysiske rum:

Det bagerste rum i selve SFO'en vil være det rum, som børnene vil bruge som basisrum om formiddagen.

Her spises dagligt og her er vi sammen omkring forskellige temaer.

Det vil også være legerummet og her kan der laves nogle små opgaver.

Hele skolens lokaler skal børnene lære at kende og også udendørsarealet og se muligheder for hvad det kan bruges til.

 

Temaer:

Der vil desuden leges små lege som er udviklende omkring de sociale kompetencer.

 

Organisering:

Der vil være en primærvoksen, som er sammen med forårsbørnene fra kl. 7.30 og indtil kl. 14.00, hvor de andre børn kommer fra skole. Herefter er alle sammen.

Der vil være 2 voksne omkring forårsbørnene, der vil dog kun være én primærvoksen på gruppen. 

Hver dag vil forårsbørnene have udetid når de andre børn kommer fra skole, således at der er plads og rum til alle.

De voksne vil selvfølgelig også gøre en ekstra indsats for at lære de nye børn at kende og hjælpe til med en blid indkøring.

De andre børn i SFO'en snakker vi med om at passe på de nye, at hjælpe dem ved at vise dem til rette. Vi prøver at give dem ansvar for at tage sig af de nye og passe godt på dem.

 

Forældresamarbejdet:

Det er et fællesanliggende at børnene trives og udvikler sig i SFO'en . Børns familier er det vigtigste for deres trivsel og opvækst, og vi vil bestræbe os på, fra start af, at få det bedst mulige forældresamarbejde. Vi har i starten daglig kontakt med forældrene og giver tilbagemeldninger omkring børnenes dag.

Der afholdes informationsmøde med de nye forældre i marts måned.

 

Følgende vigtige punkter har vi for vores arbejde med forældrene:

Det er vores ønske at barnet og forældrene oplever skole og SFO som en helhed, hvor lærer og pædagoger ser værdien i et samarbejde

omkring børnene.

Vi lægger altid op til, at hvis der er problemer, så kontakter vi hinanden -- hellere en gang for meget end en gang for lidt

Forældre.kan altid have tillid til, at vi kontakter dem, hvis vi har behov for en samtale. Hvis der sker ting i familien, vil dette oftest påvirke

børnene. Derfor appellerer vi til, at man uden at skulle uddybe privatliv, kort fortæller os om, hvad der sker. På den måde kan vi bedre

forstå børnenes reaktioner og være opmærksomme og støttende.